Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja plot z Winylu na plot i bramę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz szczególnych wypadków.

Budowa balustrady PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc wyjątkowych wypadków.

Plotki z Winylu na plot i bramę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane pośrodku dwoma sąsiadującymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno zawierać formę ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji oraz proponowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do stawiania sztachety Winylowe na plot i bramkę ogrodzeniowa zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak zamierzane ploty z Winylu na ogrodzenie i bramkę sztachetowa jest niekompatybilne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku kiedy planowane ploty z PCV na plot i furtę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Brak przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar