Rabu, 27 April 2016

Aczkolwiek kamienie ogrodzenia te pochodzą z różnych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasami ma��o biegłym okiem trudno je rozróżnić.

Wprawdzie kamienie sztachety te są z różnych czasów oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak iż niekiedy mało biegłym okiem trudno je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym maściom, trywialnej obróbce a także stosunkowo atrakcyjnej cenie. Występują w wielu obszarach Polski – piaskowiec najprościej znaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i także w Górach Świętokrzyskich. Ów materiał ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym drobi lub wstępnie obrabia, składa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz wysyła do miejsca budowy ogrodzenia PVC z Siewnic na plot i furtę ze sztachet. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak połączony spoiwem piasek, którego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Jak spoiwem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapnistym. Nie licząc podstawy zlepiających występują tam też pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się barwa skał na ogrodzenia plastykowe na plot i furtkę ze sztachet, przybierają one wówczas wielorakie atramenty czerwieni, brązu i zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak dużych złóż kroi się największe bloki, stosowane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane bloki skalne można też siekać na sześciany o regularnych konturach, używane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno także je rozdzielać przy asyście specjalnych klinów oraz dłut na cienkie, nietypowych konturów kawałki. Służą do układania powierzchni ścieżek oraz konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenie PVC używa się również wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród zgromadzonych na dnie mórz a także jezior resztek organizmów żywych, głównie muszli małż a także ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz też mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych er geologicznych są twardsze, można je nawet polerować rekomendowane na balaski Winylowe na plot i bramkę ze sztachet. Nadają się jednakże po największej części do stosowania w środku budynku, gdyż poddawane działaniu warunków atmosferycznych szybko matowieją. Wapienie wolno zastosować do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania parków skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich też do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej nadają się piaskowce krzemionkowe, gdyż są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od stylu ogrodu a także naszych zamiłowań forma kamiennych tafel może być przeróżny – od łamanych, nierównych, aż po prosto przyciętych prostokątów względnie kwadratów. Murki i plotki plastykowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa stawia się z głazów wielorakiego obrysu, ułożonych na kamiennym bądź betonowym fundamencie. O ile płot powstaje spośród fragmentów o niesymetrycznych kształtach, wypada je odpowiednio łączyć tzn. tak, iżby forma każdego kolejnego integrował się z poprzednim. Aby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe luki w środku można wypełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenia plastikowe z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się równie jak z cegły względnie pustaków. Piaskowce a także wapienie możemy wykorzystać również do budowy schodów, kominków ogrodowych a także pozostałych elementów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce stosowane do budowy ogrodzenia należą do kamieni mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i niskich temperatur ekspresowo niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Łatwo porastają również mchem oraz glonami. Można to uniemożliwić pokrywając pokrywę ogrodzenia ewentualnie rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy skrobać zanieczyszczeń z powierzchni ogrodzenia ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, ponieważ na kamieniu mogą pozostać ostre rysy. Sprofilowane firmy porządkują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego szorowania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak chcemy, żeby kamienie na ogrodzeniu ekspresowo wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar